• ua
 • ua
 • МЕНЮ:

  ДСТУ EN 10025-2:2007 Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 2. Технічні умови постачання

  Цей стандарт установлює технічні умови постачання плоских і довгомірних виробів та напівфабрикатів, призначених для подальшого переробляння на гарячекатані плоскі і довгомірні вироби, з нелегованих якісних сталей, марки та групи якості яких подано у таблицях 2—6 (хімічний склад) та в таблицях 7—9 (механічні властивості) у стані постачання, наведеному в 6.3. Три сталі для машинобудування також вказано у цьому стандарті (див. таблиці 3—5 (хімічний склад) та таблицю 8 (механічні властивості)). Цей стандарт не поширюється на порожнисті профілі та труби з конструкційної сталі (див. EN 10210-1 і EN 10219-1).

  Технічні умови постачання затосовують для довгомірних виробів зі сталі марки S450J0 товщиною > 3 мм і < 150 мм. Технічні умови постачання усіх інших марок та груп якості сталі застосовують для плоских довгомірних виробів товщиною < 250 мм. Додатково до груп якості J2 і К2 плоских виробів технічні умови постачання застосовують для товщин < 400 мм.

  Вироби зі сталі марок S185, Е295, Е335 і Е360 не можуть мати СЕ-марковання.

  Сталі, на які поширюється цей стандарт, не призначені для термічного обробляння, крім виробів, які постачають у стані +N. Допустимий відпал для зняття напруг (див. також примітку у 7.3.1.1 EN 10025-1:2004). Вироби, які постачають у стані +N, можуть бути призначені для гарячого штампування та/чи нормалізування після постачення (див. розділ 3).

  Примітка 1. Напівфабрикати, які використовують для прокатування готових виробів відповідно до цього стандарту, потрібно спеціально узгоджувати під час замовляння. Хімічний склад також треба погодити під час замовляння, однак значення мають бути в границях, вказаних у таблицях 1 і 2.

  Примітка 2. Для визначених марок і форм виробів придатність для спеціального використовування можна встановлювати під час замовляння (див. 7.4.2, 7.4.3 і таблиця 10).

  ОЗНАЙОМИТИСЬ