• ua
 • ua
 • МЕНЮ:

  Нормативні документи з вогнезахисту  Основним документом в Україні, який регламентує роботи з вогнезахисту будівельних конструкцій, є «Правила з вогнезахисту», затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України №1064 від 26.12.2018 р та зареєстровані в Міністерстві юстиції 14.03.2019 за № 259/33230. «Правила з вогнезахисту» встановлюють основні вимоги щодо виконання вогнезахисних робіт, перевірки відповідності вогнезахисту, а також вимоги щодо забезпечення експлуатаційної придатності вогнезахисного покриття.  Для коректного проектування вогнезахисту для об'єктів будівництва необхідно знати вимоги по вогнестійкості будівельних конструкцій, які наводяться у відповідних нормативних документах на будівлі різного функціонального призначення.

  Основним нормативним документам з пожежної безпеки є ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги», який встановлює пожежно-технічну класифікацію будівельних матеріалів, конструкцій, протипожежних перешкод, сходів та сходових кліток, будинків і споруд, приміщень, а також загальні вимоги щодо забезпечення безпеки людей у разі виникнення пожежі, пожежної безпеки конструктивних та об'ємно-планувальних рішень , обладнання будівель, приміщень інженерно-технічними засобами захисту від пожежі. Вимоги даного ДБН доповнюються і уточнюються вимогами пожежної безпеки, викладені в інших НД, затверджених або узгоджених в установленому порядку, і не можуть бути знижені вимогами пожежної безпеки, викладеними в цих нормативних документах.

  До нормативних документів, вірніше розділів з пожежної безпеки, які уточнюють вимоги до вогнестійкості будівельних конструкцій, а значить і можливого їх вогнезахисту, відносяться державні будівельні норми (ДБН) на будівлі різного функціонального призначення: житлові і громадські будівлі, висотні будівлі і підприємства торгівлі і багато , багато інших.

  Також не варто забувати про альтернативну гілку проектування в Україні - Єврокоди. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-2:2010 «Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість» дає рекомендації щодо розрахунку вогнестійкості як вогнезахищених так і не вогнезахищених сталевих конструкцій, а також з розрахунку критичних температур.

  Перелік нормативних документів з вогнезахисту та пожежної безпеки об'єктів будівництва:

  Нормативні документи:

  - Правила з вогнезахисту;

  - ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»

  - Посібник по практичному застосуванню ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»

  - ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»

  - ДСТУ-Н Б EN 1993-1-2:2010 «Єврокод 3. Проєктування сталевих конструкцій. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість»

  - Зміна №1 до ДСТУ-Н Б EN 1993-1-2:2010

  - ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення

  - ДБН В.2.2-41:2019 Висотні будівлі. Основні положення

  - ДБН В.2.3-15:2007 Автостоянки та гаражі для легкових автомобілів

  - Зміна №1 до ДБН В.2.3-15:2007

  - Зміна №2 до ДБН В.2.3-15:2007

  - ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»

  - ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення »

  - ДБН Складські Будівлі

  - СНиП 2.09.02-85 * «Виробничі будівлі»

  - Зміна №1 до СНиП 2.09.02-85 *

  - ДБН В.2.2-23:2009 Підприємства торгівлі.

  - Зміна №1 до ДБН В.2.2-23:2009