• ua
 • ua
 • МЕНЮ:

  Основні етапи вогнезахисту  «Правила з вогнезахисту» визначають поняття вогнезахисної обробки, як - спеціалізовану обробку матеріалу, конструкції, виробу з метою їх вогнезахисту. Необхідність проведення вогнезахисту будівельних конструкцій визначається відповідно до чинних в Україні норм, які визначають класи вогнестійкості даних конструкцій, зокрема ДБН В.1.1-7:2016, ДБН В.1.2-7-2008 та інших нормативних документів на будівлі різного функціонального призначення. Залежно від ступеню вогнестійкості будинку і необхідних класів вогнестійкості будівельних конструкцій розглядається питання про застосування вогнезахисних матеріалів на об'єкті будівництва.
  Алгоритм проведення вогнезахисних робіт складається з наступних основних етапів:

  1. Визначення ступеню вогнестійкості будівлі;

  2. Визначення класів вогнестійкості будівельних конструкцій для даного ступеню вогнестійкості будівлі;

  3. Аналіз умов проведення вогнезахисних робіт, експлуатації вогнезахисного покриття, побажань замовника за видами вогнезахисних матеріалів та інших факторів;

  4. Підбір вогнезахисного матеріалу відповідно до нормативних, естетичних, економічних та інших умов;

  5. Розробка проекту проведення вогнезахисних робіт;

  6. Вогнезахисна обробка будівельних конструкцій;

  7. Здача-приймання виконаних вогнезахисних робіт;

  8. Утримання (підтримка експлуатаційної придатності) вогнезахисту в період експлуатації.

  Розглянемо кожен з етапів проведення вогнезахисту.


  Визначення ступеня вогнестійкості будівлі.

  Ступінь вогнестійкості будівлі - це характеристика його пожежної безпеки, яка полягає в здатності будівельних конструкцій та елементів будівлі зберігати свою несучу і огороджувальну здатність, а також чинити опір поширенню вогню.

  Необхідні мінімальні значення меж вогнестійкості будівельних (сталевих) конструкцій для різних ступенів вогнестійкості будівель наведені в ДБН В.1.1-7: 2016 та інших національних нормах на проектування будівель різного функціонального призначення та поверховості, наприклад, ДБН В.2.2-24, ДБН В. 2.2-15 та ін.

  Всі будівлі і споруди поділяються на вісім ступенів вогнестійкості, які встановлюються в залежності від призначення, категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою будівлі, його висоти (поверховості), площі поверху в межах протипожежного відсіку.

  Ступінь вогнестійкості будівель і класи вогнестійкості будівельних конструкцій

  Ступінь вогнестійкості

   

  Стіни

  Колони

  Сходові площадки, косоури, східці, сходи, балки, марші сходових кліток

  Перекриття міжповерхові (в т.ч. горищні та над підвалами)

  Елементи суміщених покриттів

  Несучі та сходових кліток

  Самонесучі

  Зовнішні ненесучі

  Внутрішні ненесучі (перегородки)

  плити,

  настили, прогони

  Балки, ферми,

  арки, рами

  І

  REI 150

  M0

  REI 90 M0

  E 30

  M0

  EI 30 M0

  R 150 M0

  R 60

  M0

  REI 60

  M0

  RE 30

  M0

  R 30

  M0

  ІІ

  REI 120 M0

  REI 60 M0

  E15

  M0

  EI 15 M0

  R 120 M0

  R 60

  M0

  REI 45

  M0

  RE 15

  M0

  R 30

  M0

  ІІІ

  REI 120 M0

  REI 60 M0

  E15, M0

  E30, M1

  EI 15 M1

  R 120 M0

  R 60

  M0

  REI 45

  M1

  Не нормуються

  ІІІа

  REI 60 M0

  REI 30 M0

  E15

  M1

  EI 15 M1

  R 15 M0

  R 60

  M0

  REI 15

  M0

  RE 15

  M1

  R 15

  M0

  ІІІб

  REI 60 M1

  REI 30 M1

  E15, M0

  E30, M1

  EI 15 M1

  R 60 M1

  R 45

  M0

  REI 45

  M1

  RE 15, М0

  RE 30, M1

  R 45

  M1

  ІV

  REI 30 M1

  REI 15 M1

  E15

  M1

  EI 15 M1

  R 30 M1

  R 15

  M1

  REI 15

  M1

  Не нормуються

  IVa

  REI 30 M1

  REI 15 M1

  E15

  М2

  EI 15 M1

  R 15 M0

  R 15

  M0

  REI 15

  M0

  RE 15

  М2

  R 15

  M0

  V

  Не нормуються

  Примітка 1. Класи вогнестійкості будівельних конструкцій визначають залежно від нормованих граничних станів та межі вогнестійкості відповідно до ДБН В.1.2-7, ДСТУ Б В.1.1-4, визначених у додатку Г.

  Примітка 2. Клас вогнестійкості самонесучих стін, які враховуються у розрахунках жорсткості та стійкості будинку, приймають як для несучих стін.

  Примітка 3. Групи поширення вогню будівельними конструкціями визначають методами, наведеними в додатку Д.


  Визначення класів вогнестійкості будівельних конструкцій для даного ступеню вогнестійкості будівлі

  Основні цілі нормування класів вогнестійкості будівельних конструкцій полягають у:

  • встановленні вимог до вогнестійкості протягом заданого, але обмеженого проміжку часу, коли можуть бути здійснені необхідні евакуаційні і пожежно-рятувальні заходи;

  • встановленні вимог до вогнестійкості основної конструкції, при якій вона не втратить свої основні функціональні характеристики в разі повного згоряння всіх горючих матеріалів, без участі пожежно-рятувальних підрозділів.

  У ДБН В.1.1-7:2016 зазначено, що клас вогнестійкості окремих будівельних конструкцій може бути уточнений у відповідних нормативних документах відповідно до типу будівель. При цьому для будівельних конструкцій, які мають нормовану межу вогнестійкості більше 60 хв, дозволяється знижувати межу вогнестійкості на 30 хв, якщо це передбачено будівельними нормами за типами будівель і споруд.


  Аналіз умов проведення вогнезахисних робіт, експлуатації вогнезахисного покриття, побажань замовника за видами вогнезахисних матеріалів та інших умов

  Перед тим як вибрати вогнезахисний матеріал для об'єкта вогнезахисту і приступити до проектування і подальшого застосування необхідно визначиться з цілою низкою чинників:

  - який клас вогнестійкості нормується для тієї чи іншої будівельної конструкції і які види вогнезахисних матеріалів можуть його забезпечити відповідно до документів про відповідність - сертифікату відповідності, протоколу випробувань, документу, що підтверджує розрахунок вогнестійкості будівельної конструкції з елементами вогнезахисту;

  - які будуть умови застосування і подальшої експлуатації вогнезахисного покриття - температура навколишнього середовища і відносна вологість повітря, ступінь підготовки поверхні під вогнезахист та ін .;

  - якою буде вартість вогнезахисного матеріалу і робіт по його застосуванню на одиницю площі будівельної конструкції;

  - побажання замовника проведення вогнезахисту об'єкту будівництва в питаннях вибору виду вогнезахисних матеріалів - вогнезахисні фарби, штукатурки, плити і т.д.


  Підбір вогнезахисного матеріалу згідно нормативних, естетичних, економічних та інших умов.

  Даний етап включає підбір вогнезахисного матеріалу зі списку дозволених до застосування для даного виду будівельної конструкції (балкові конструкції, колони і т.д.), виходячи з аналізу умов попереднього пункту.

  Слід зазначити, що дозволеними до застосування вогнезахисними матеріалами вважаються матеріали, що мають документи оцінки відповідності України (сертифікати відповідності, протоколи випробувань, документів, які підтверджують вогнестійкість будівельної конструкції з елементами вогнезахисту методом математичного розрахунку), Регламенти робіт з вогнезахисту (документ, який відповідно до Правил вогнезахисту включає в себе порядок застосування вогнезахисного матеріалу) та інші документи дозвільного характеру для безпечного застосування того чи іншого матеріалу.


  Розробка проекту проведення вогнезахисних робіт.

  Проектування вогнезахисної обробки виконується організацією, що має фахівців з інженерно-будівельного проектування в частині дотримання вимог пожежної безпеки відповідного класу відповідальності будівель. Проектування може бути виконано як в складі проектно-кошторисної документації на весь об'єкт в цілому, так і на окремо взяті конструкції, які підлягають вогнезахисту. Проект розробляється на підставі архітектурно-планувального рішення з урахуванням напружено-деформованого стану будівельних конструкцій і можливого впливу пожежі, а також на підставі регламенту на вогнезахисний засіб, що застосовується. Проектовані вогнезахисні матеріали повинні відповідати сфері застосування засобу вогнезахисту і умов експлуатації отриманого покриття.


  Вогнезахисна обробка будівельних конструкцій.

  Основним документом в Україні, який регламентує роботи з вогнезахисту будівельних конструкцій, є «Правила з вогнезахисту».

  У загальному вигляді роботи по підвищенню межі вогнестійкості сталевих конструкцій до нормованих значень складаються з декількох основних етапів:

  · Підготовка поверхні металоконструкцій для подальшої вогнезахисної обробки;

  · Підготовка вогнезахисного засобу до використання;

  · Нанесення вогнезахисного засобу на конструкцію (фарбування, облицювання, оштукатурювання);

  · Обробка отриманої вогнезахисної поверхні - нанесення декоративно-захисних шарів (при необхідності);

  · Здача-приймання виконаних робіт;

  · Заходи з підтримки вогнезахисного покриття в належному технічному стані протягом всього терміну експлуатації.

  Роботи з вогнезахисної обробки будівельних конструкцій в обов'язковому порядку виконуються спеціалізованою організацією, яка має ліцензію на право проведення даних видів робіт. Вогнезахисні роботи виконуються на підставі проекту проведення вогнезахисних робіт і вимог Регламенту робіт з вогнезахисту, в якому повинні бути встановлені область і порядок застосування матеріалу, терміни і умови його експлуатації, порядок утримання і заміни (повторного вогнезахисної обробки), а також безпечні умови праці і вимоги з охорони навколишнього природного середовища при його застосуванні.


  Здача-приймання виконаних вогнезахисних робіт.

  Відповідно до вимог «Правил з вогнезахисту» здача-приймання виконаних вогнезахисних робіт (перевірка відповідності вогнезахисту) проводиться після завершення виконання робіт з вогнезахисної обробки. Для цього замовник робіт створює комісію, і що не менш важливо - самостійно визначає її склад! До складу комісії входять в обов'язковому порядку представники замовника і виконавця робіт. Також можуть залучатися (за згодою) представники проектної організації, виробника вогнезахисного матеріалу, пожежної інспекції та органів оцінки відповідності (третя сторона)

   При проведенні перевірки відповідності вогнезахисту перевіряються якість виконання робіт, їх відповідність вимогам проектної документації та Регламенту робіт з вогнезахисту, а також іншим нормативно-технічним документам.

  Якість виконання робіт перевіряється шляхом:

  - проведення зовнішнього огляду вогнезахисного покриття на відсутність пропусків, рівномірність нанесення і т.д .;

  - проведення вимірювання товщини вогнезахисного покриття;

  - інші лабораторні методи досліджень (за рішенням замовника)

  Результати роботи комісії, за відсутності порушень, оформляються актом перевірки відповідності вогнезахисту, який зберігається на об'єкті будівництва протягом всього терміну експлуатації вогнезахисного покриття.


  Утримання (підтримка експлуатаційної придатності) вогнезахисту в період експлуатації.

  Протягом всього терміну експлуатації вогнезахисного покриття необхідно здійснювати заходи з підтримки покриття у відповідному технічному стані. Для цього організація, яка експлуатує об'єкт будівництва, на якому виконані роботи з вогнезахисту, призначає відповідального за підтримку вогнезахисного покриття в належному стані.

  Відповідальна особа здійснює нагляд за технічним станом вогнезахисного покриття відповідно до вимог проекту з вогнезахисту і регламенту робіт. У разі виявлення пошкоджень вогнезахисного покриття вживаються заходи з відновлення вогнезахисного покриття, його ремонту або заміні.