• ua
 • ua
 • МЕНЮ:

  Як виконуються роботи з вогнезахисту?

  Роботи з вогнезахисту складаються з декількох основних етапів:

  1. Підготовка поверхні і контроль її якості.

  2. Нанесення антикорозійного лакофарбового матеріалу з оформленням акту прихованих робіт.

  3. Нанесення вогнезахисного матеріалу.

  4. Контроль якості виконаних робіт.

  Всі ці етапи вогнезахисної обробки детально розглянуті в «Правилах з вогнезахисту», що регламентують порядок і основні вимоги до виконання вогнезахисних робіт, а також в «Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення». Згідно «Правил» вогнезахисна обробка виконується згідно з проєктом проведення вогнезахисних робіт і регламенту проведення робіт з вогнезахисту. У цих документах міститься основна інформація, необхідна для виконавця робіт:

  • Умови проведення робіт (температура, вологість повітря, атмосферні явища).

  • Детальна інструкція по підготовці поверхні і нанесення системи вогнезахисту - грунт/засіб вогнезахисту/покривний шар. У разі застосування вогнезахисних плит інструкція по монтажу з кресленнями і описом кріпильних конструкцій та елементів.

  • Норми витрати вогнезахисного матеріалу відповідно до межі вогнестійкості конструкцій.

  • Методи контролю якості виконаних робіт.

  Про початок роботи на об'єкті виконавець робіт зобов'язаний письмово сповістити місцевий орган державного пожежного нагляду. Всі роботи з вогнезахисту необхідно виконувати в кліматичних умовах, які відповідають умовам, визначеними Регламентом робіт з вогнезахисту даним матеріалом.

  Під час проведення робіт з вогнезахисту будівельних конструкцій право здійснювати проміжний контроль якості виконання робіт мають: замовник вогнезахисних робіт, представники органів державного пожежного нагляду, розробник проєкту проведення робіт з вогнезахисту, виробник або постачальник вогнезахисного матеріалу, що застосовується. До перевірок також можуть залучатися фахівці інших організацій.

  У разі виявлення відхилень від проєкту або порушень вимог регламенту складається акт про порушення при виконанні робіт з вогнезахисної обробки, в якому зазначаються виявлені порушення з посиланням на конкретні пункти нормативно-правових актів і нормативно-технічної документації. Цей акт складається не менше ніж у трьох примірниках і підписується всіма учасниками перевірки. Один примірник акта залишається у замовника робіт, другий - виконавця робіт, а третій, не пізніш як у триденний строк, направляється в територіальний орган ліцензування діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

  Якщо до початку або в ході виконання робіт з вогнезахисної обробки на об'єкті вносяться архітектурно-будівельні зміни, які суперечать проєкту проведення вогнезахисних робіт, виробник даного виду робіт зобов'язаний зупинити (або не починати) роботи і повідомити про це замовника, розробника проєкту і місцевий орган державного пожежного нагляду. Продовження виконання робіт стає можливим після внесення відповідних змін до проєкту і отримання позитивного експертного висновку.

  Після виконання робіт з вогнезахисту сталевих конструкцій допускається їх часткова механічна обробка. Пошкоджені при цьому поверхні необхідно реставрувати матеріалами, які використовуються згідно з проєктом проведення робіт з вогнезахисту. Про завершення робіт виконавець повідомляє замовника листом, в якому визначає термін готовності виконаних робіт до здачі.