• ua
 • ua
 • МЕНЮ:

  На підставі яких документів встановлюють необхідний клас вогнестійкості будівельних конструкцій?

  Ступінь вогнестійкості будівель визначається будівельними нормами в залежності від їх призначення, поверховості, площі протипожежних відсіків, категорії з вибухопожежної та пожежної небезпеки і т.д. При цьому також слід також враховувати і необхідні мінімальні протипожежні відстані до сусідніх об'єктів відповідно до ДБН 360.

  Залежно від ступеню вогнестійкості будинку визначаються класи вогнестійкості будівельних конструкцій і елементів відповідно до ДБН В. 1.1.7 діє до: 2016 (табл.1).

  Таблиця 1. Мінімальні значення меж вогнестійкості будівельних конструкцій (R, E, I, мін) і максимальні значення меж поширення вогню по них (М, см)

  Ступінь вогнестійкості будівлі

  Стіни

  Колони 

  Сходові площадки, косоури, сходи, балки, марші сходових кліток

  перекриття міжповерхові

  (в т.ч. горищні та над підвалами)

  Елементи суміщених покриттів

  Несучі і сходові клітки

  самонесучі 

  зовнішні ненесучі

  Внутрішні ненесучі (перегородки)

  Плити, настили, прогони

  Балки, ферми, арки, рами 

  І

  REI 150

  M0

  REI 75 M0

  E 30

  M0

  EI 30 M0

  R 150 M0

  R 60

  M0

  REI 60

  M0

  RE 30

  M0

  R 30

  M0

  ІІ

  REI 120 M0

  REI 60 M0

  E15

  M0

  EI 15 M0

  R 120 M0

  R 60

  M0

  REI 45

  M0

  RE 15

  M0

  R 30

  M0

  ІІІ

  REI 120 M0

  REI 60 M0

  E15, M0

  E30, M1

  EI 15 M1

  R 120 M0

  R 60

  M0

  REI 45

  M1

  Не нормуються

  ІІІа

  REI 60

  M0

  REI 30 M0

  E15

  M1

  EI 15 M1

  R 15 M0

  R 60

  M0

  REI 15

  M0

  RE 15

  M1

  R 15

  M0

  ІІІб

  REI 60

  M1

  REI 30 M1

  E15, M0

  E30, M1

  EI 15 M1

  R 60 M1

  R 45

  M0

  REI 45

  M1

  RE 15, М0

  RE 30, M1

  R 45

  M1

  ІV

  REI 30 M1

  REI 15 M1

  E15

  M1

  EI 15 M1

  R 30 M1

  R 15

  M1

  REI 15

  M1

  Не нормуються

  IVa

  REI 30 M1

  REI 15 M1

  E15

  М2

  EI 15 M1

  R 15 M0

  R 15

  M0

  REI 15

  M0

  RE 15

  М2

  R 15

  M0

  V

  Не нормуються

  Примітка. Межі вогнестійкості самонесучих стін, які враховуються у розрахунках жорсткості та стійкості будинку, приймають як для несучих стін.

  Слід зазначити, що в ДБН В. 1.1.7:2016 вводяться дві поправки до таблиці, згідно з якими в будинках ІІ ступеня вогнестійкості виробничого та складського призначення категорії Г і Д допускається застосовувати колони з межею вогнестійкості R45. Крім того, у випадках, коли необхідна межа вогнестійкості конструкції становить R15 (RE15, REI15) відповідно до таблиці, допускається застосовувати металеві конструкції без вогнезахисту незалежно від їх фактичної межі вогнестійкості, за винятком випадків передбачених у нормативній документації.

  Не завжди необхідні значення меж вогнестійкості, наведені в таблиці ДБН В. 1.1.7:2016 (табл.1), є остаточними. Так, наприклад, відповідно до ДБН В.2.2-24: 2009 при проєктуванні висотних житлових і громадських будинків необхідно передбачати колони і балки перекриттів з мінімальною межею вогнестійкості R180, а косоури сходових маршів R90.

  При впровадженні в практику будівництва конструктивних систем будівель, які не можуть бути однозначно класифіковані за певним ступенем вогнестійкості, рішення щодо їх ступеня вогнестійкості потрібно приймати за результатами проведення натурних вогневих випробувань на фрагментах таких будинків за методиками, затвердженими центральним органом державного пожежного нагляду.