• ua
 • ua
 • МЕНЮ:

  Без підвищення якості проєкту не варто очікувати якісного управління та контролю за будівництвом – Ернестас Бержанскіс

  28.06.2024

  Керівник Інтелліджент БІМ Груп розповідає про те як правильно управляти якістю будівництва і чи покращать її нові зміни до будівельного законодавства у Литві.

  Вплив змін до будівельного законодавства на якість

  Зміни до будівельного законодавства, схвалені Сеймом Литви, запроваджують два етапи проєктування замість нинішніх трьох – проєктні пропозиції та робочий технічний проєкт. Дозвіл на будівництво видаватиметься вже після етапу проєктних пропозицій. Метою пакету змін є підвищення якості, спрощення та прискорення будівельних процесів. Однак підвищення якості будівництва може бути досягнуто лише за умови врахування технологічних та економічних обмежень будівництва на етапі проєктування.

  Це дозволить уникнути випадків, коли, наприклад, при реалізації проєкту із використанням залізобетонних конструкцій, виявляються неприйнятними строки їх виробництва або постачання. Або коли під час розрахунку вартості реалізації проєкту виявляється, що вона вища за закладену в бюджет.

  У будівельних компаній з’являються нові можливості надавати послуги з проєктування самостійно або співпрацювати з партнерами проєктувальниками. Коли підрядник, проєктувальник і субпідрядники працюють в одній команді (Design-build підхід), це забезпечує більш реалістичний і безперебійний процес будівництва, дозволяє уникнути коригування проєкту, економити час і управляти бюджетом.

  Управління якістю будівництва:

  1. Якісний проєкт
  2. Контроль (сканування) будівництва
  3. Контроль (визначення відхилень) будівництва
  4. Координування проєкту та розподіл завдань
  5. Відновлення BIM-моделі та документації

  Якість проєкту

  Якість проєктування має безпосередній вплив на якість будівництва. І хоча більшість будівельних компаній розуміють важливість якості проєкту, власне саму якість проєкту розуміють по-різному. Дехто наголошує на інженерних рішеннях або сумісності складових частин проєкту, інші – на деталізації та завершеності проєкту.

  Наразі, щоб якомога швидше отримати дозвіл на будівництво, проєктувальники подають проєктні рішення в прискореному порядку з мінімальним дотриманням вимог ДБН. Через низьку якість проєктування або його неповноту більшість проєктів потребують коригувань під час будівництва. Це часто призводить до зупинки робіт, простоїв і збільшення вартості проєкту.

  Нові зміни до законодавства полегшують умови для належної підготовки будівництва на етапі проєктування. Якісне проєктування (вичерпні детальні рішення, узгоджені між собою) є передумовою до меншої кількості змін на будівельному об’єкті та забезпечує якість і результат. Якісне проєктування впливає на планування будівельних робіт, ресурсів, бюджету та постачання.

  Якість будівельних робіт

  Після того, як проєкти детально розроблені і завершені настає час посилити контроль за виконанням і якістю будівництва, а також забезпечити відповідність будівництва проєктній документації. Наразі на будівельних майданчиках все ще існує ризик людської помилки, оскільки візуального контролю не завжди достатньо, а деякі помилки важко помітити.

  Якщо реальна зміна на будівельному майданчику не буде швидко виправлена в проєкті, помилка вплине на всі подальші монтажні роботи, які не будуть виконані відповідно до проєкту. Це часто трапляється з інженерними частинами проєкту.

  Недостатньо переглянути певну частину проєкту, необхідно оцінити вплив змін на інші його частини, тобто провести повторну координаційну роботу, після чого прийняти остаточні рішення.

  Постійний моніторинг прогресу та реалізації проєкту на всіх його етапах з використанням сучасних технологій та рішень з 3D-сканування допоможе уникнути потенційних неспівпадінь та затримок, а також уникнути дороговартісних помилок.

  Якість документації

  У випадку встановлення невідповідності будівельного об’єкту проєктній документації, така невідповідність оцінюється на місці та приймається рішення про переробку робіт або коригування проєктної та іншої технічної документації.

  Однак так відбувається не завжди: інформація не відповідає дійсності, власники будівель не мають точних креслень та моделей «як фактично побудовано» для подальшого управління об’єктом на етапі експлуатації. Хоча згідно з ДБН вся документація повинна відповідати дійсності в межах допустимої похибки.

  Переконаний, що якісна та перевірена інформація про стан будівництва «as-build», яка надається замовнику, є надзвичайно цінною і стане конкурентною перевагою для будівельних компаній у майбутньому.

  Цикл управління якістю будівництва

  BIM-технології не лише допомагають досягти більш високої якості проєктування (що в Литві вже є беззаперечним фактом), але й полегшують організацію координації змін та комунікації між усіма учасниками процесу.

  BIM-проєкти та BIM-комунікаційні платформи, а також нові технології сканування можуть бути використані для фіксації всіх відхилень, надання точних даних, які відображають реальний стан речей і невідповідність проєкту, швидкого прийняття рішень, розподілу завдань між усіма зацікавленими сторонами та забезпечення документації за принципом «as-build».

  Якість варто розглядати як безперервний інтегрований циклічний процес:

  ЯКІСТЬ ПРОЄКТУ – Довершені деталізовані та скоординовані рішення.

  ЯКІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ – Постійний моніторинг процесу проєктування та виконаних робіт.

  ЯКІСТЬ ДОКУМЕНТАЦІЇ –Якісна та перевірена інформація «as-build».

  ПІДПИШИСЬ, ЩОБ НЕ ПРОПУСКАТИ ВАЖЛИВІ НОВИНИ